Tancada l’acta en el tercer sisé. Intentem que els que no han anotat fiquen canastres.Els prebenjamins bé: un d’ells ha anotat 6 punts. Esperant amb ganes la fase dels primers per a vore el competitiu que poden arribar a ser.

     Cerrada el acta en el tercer sexto. Intentamos que los que no han anotado metan canastas. Los prebenjamines bien: uno de ellos anotó 6 puntos. Esperando con ganas la fase de los primeros para ver lo competitivo que pueden llegar a ser.

💪💪⛹🏻‍⛹🏻‍🏀🏀🏀🏀🏀🏀⛹‍⛹‍💪💪

Segueix totes les notícies / Sigue todas las noticias —>