logo

El Club de Bàsquet C.B. GRAU du a terme l’activitat de bàsquet, amb xiquets i xiquetes de qualsevol curs, que són agrupats segons les distintes edats i categories:

  • Pre-benjamines: nascuts en els anys 2012 i 2013
  • Benjamins: nascuts en els anys 2010 i 2011
  • Alevins: nascuts en els anys 2008 i 2009

Els alumnes nascuts amb anterioritat a 2008 també poden inscriure’s, encara que l’activitat la desenvoluparan en altres equips del club de categories superiors.

En totes les edats l’activitat consta de dos entrenaments setmanals, dimarts i dijous, des de les 16:30 h a les 18:00 h.

Els alevins i benjamins són inscrits com a participants en els Jocs Esportius Municipals, i disputaran un partit setmanal el matí dels dissabtes, esta participació és voluntària, ja que té un cost addicional, per la qual cosa es pot renunciar a la mateixa.

—————————————————————————————————————————————————–

El Club de Baloncesto C.B. GRAO lleva a cabo la actividad de baloncesto, con niños y niñas de cualquier curso, que son agrupados según las distinta sedades y categorías:

  • Pre-benjamines: nacidos en los años 2012 y 2013
  • Benjamines: nacidos en los años 2010 y 2011
  • Alevines: nacidos en los años 2008 y 2009

Los alumnos nacidos con anterioridad a 2008 también pueden inscribirse, aunque la actividad la desarrollarán en otros equipos del club de categorías superiores.

En todas las edades la actividad consta de dos entrenamientos semanales, martes y jueves, desde las 16:30 h a las 18:00 h.

Los alevines y benjamines son inscritos como participantes en los Juegos Deportivos Municipales, y disputarán un partido semanal la mañana de los sábados, esta participación es voluntaria, ya que tiene un coste adicional, por lo que se puede renunciar a la misma.

Inscripción curso 2019-2020: pdf_filetypes_21618