La TLD és una activitat cultural i educativa de lectura que es fa d’un llibre o text donant-li un sentit, comprenent les diferents interpretacions que fa cada xiquet o xiqueta d’una manera crítica mitjançant un diàleg igualitari. En cada sessió, tot l’alumnat participa activament en el procés de construcció de coneixement, i cada xiquet o xiqueta voluntàriament exposa un paràgraf, una paraula, dibuix o frase que li ha cridat l’atenció i expressa a la resta de companys i companyes el perquè, o siga, el motiu que li ha suscitat això. La idea és que a través del diàleg i les aportacions dels demés, es genere un intercanvi d’opinions i coneixements molt enriquidor per a tots i totes, al mateix temps que desenvolupa valors com la convivència, el respecte i la solidaritat.

Per què s’ha de triar un clàssic? Perquè els clàssics aporten coneixement (previ a la lectura, durant la lectura i posterior a la lectura) i milloren el vocabulari tot i constituint un referent cultural per comprendre i reflexionar del món que ens envolta.

Aquesta activitat està considerada com una actuació educativa d’èxit en el projecte INCLUD-ED, de la prioritat 7 del VI Programa Marco de la Comissió Europea (2006-2011).

 

 

GRUPS INTERACTIUS.

El G.I és una actuació educativa d’èxit identificada per la Comunitat Científica Internacional, com una de les organitzacions de l’aula que promou més aprenentatge entre l’alumnat.

S’agrupa a l’alumnat en grups reduïts de manera heterogènia tant per nivells d’aprenentatge com de cultura, gènere, etc,. Es proposen quatre activitats, cadascuna amb una durada d’uns 15 ó 20 minuts, les quals estan mediades per una persona adulta, voluntariat de la Comunitat (familiars, exalumnat, estudiants universitaris, professionals del barri, etc., ) que entren a formar part de l’aula. Aquestes activitats són diferents encara que han de tenir relació entre elles. Quan ha trascorregut el temps i tots els membres han acabat l’activitat, pasen a una altra taula amb altre adult per a fer la següent activitat. La diversitat en les interaccions a través d’un diàleg igualitari, suposa un potencial per a l’acceleració de l’aprenentatge de tot l’alumnat, el qual depén cada vegada més d’eixes interaccions i no sols de les que es produeixen en l’aula tradicional. També suposa una millora de la convivència.

 

Totes dues activitats estan duent-se a terme en les classes de 2n Primària. Les TLD en l’àrea de Castellà i els GI en les classes d’anglès.