En col·laboració amb el col·legi, publiquem les circulars que l’equip directiu ha repartit a les famílies per a explicar l’aplicació en el nostre centre del decret de plurilingüisme.  Estan classificades segons el curs actual que reben els nostres fills/filles:
     En colaboración con el colegio, publicamos las circulares que el equipo directivo ha repartido a las familias para explicar la aplicación en nuestro centro del decreto de plurilingüismo. Están clasificadas según el curso actual que reciben nuestros hijos/hijas:

Alumnat de 3r – 4t – 5é – 6é  |  Alumnado de 3º – 4º – 5º – 6º

Alumnat  de 2n de primària |  Alumnado de 2º de primaria

 

 

 

 

Alumnat  de 1n de primària| Alumnado de 1º de primaria


 

 

 

 

Alumnat  de 3r  ed.infantil (5anys) | Alumnado de 3º  ed.infantil (5años)

  

 

 

 

 

Alumnat  de 1r i 2n  ed.infantil (3-4anys) 

Alumnado de 1º y 2º  ed.infantil (3-4años)