Una combinació d’expressió corporal, psicomotricitat, música i creativitat per a treballar les competències artístiques dels alumn\@s d’infantil.

———————————————————————————————————————————————————

Una combinación de expresión corporal, psicomotricidad, música y creatividad para trabajar las competencias artísticas de los alumn@s de infantil.

Full inscripció  / 2019-20/ Hoja inscripción –> pdf_filetypes_21618

Inscripció