Full inscripció/ 2019-20/ Hoja inscripción –> pdf_filetypes_21618 

     Apostem per portar la qualitat, el nivell i el prestigi en l’ensenyament al nostre Col·legi i sense perdre en comoditat guanyar en un mètode i sistema mes evolucionat en l’aprenentatge de l’idioma.
     Apostamos por traernos la calidad, el nivel y el prestigio en la enseñanza a nuestro colegio y sin perder en comodidad ganar en un método y sistema mas evolucionado en el aprendizaje del idioma.

     Amb projecció més enllà de les nostres aules i possibilitat de complementar amb exàmens oficials i reconeguts.
     Una vegada començat el curs extraescolar, a l’octubre, durant els primers dies realitzaran una prova de nivell per organitzar els grups no tant per edat sinó per nivell. Podran també assistir-hi totd aquells que no s’hagen apuntar a l’activitat i sense cap compromís i totalment gratuït. Vos emportareu la nota a casa ..
     Con proyección mas allá de nuestras aulas y posibilidad de complementar con exámenes oficiales y reconocidos
     Una vez comenzado el curso extraescolar , en octubre , durante los primeros días realizaran una prueba de nivel para organizar los grupos no tanto por edad si no por nivel. Podrán también asistir los aquellos que no se apuntaron a la actividad y sin ningún compromiso y totalmente gratis. Os llevareis la nota a casa..

     S’establiran dos plans d’estudi segons edat i coneixements i a partir d’ahi ….
              ….. de segur que ens trobem a final del curs amb un notable avanç en la llengua anglesa …
     Se establecerán dos planes de estudio según edad y conocimientos y a partir de ahi ….
            ….. seguro que nos encontramos a final del curso con un notable avance en la lengua inglesa …

a l’AMPA CEIP MARE NOSTRUM apostem per la qualitat, innovació i projecció a les nostres extraescolars

en el AMPA CEIP MARE NOSTRUM apostamos por la calidad , innovación y proyección en nuestras extraescolares