docendo

Les Arts Marcials entrenen tant ment com cos per a aconseguir xiquets més segurs de si mateixos i amb gran disciplina mental. Els seus practicants treballen l’harmonia però també tècniques de defensa personal.

karate

Las Artes Marciales entrenan tanto mente como cuerpo para lograr niños más seguros de sí mismos y con gran disciplina mental. Sus practicantes trabajan la armonía pero también técnicas de defensa personal.

Full inscripció  / 2019-2020/ Hoja inscripción –>