Estimades famílies, ja està disponible el l’inscripció del curs 2021/2022 per a ser soci/sòcia de la nostra AMPA.

Podeu omplir el següent link directament desde el vostre móvil i adjuntar també el justificant de pago.

Formulari inscripció SOCI/A  / Formulario inscripción SOCIO/A

https://forms.gle/Zn9oDLJHhw4bRfLg8


 Podeu arreplegar la fitxa en la consergeria del col·legi o descarregar-la des d’ací.

Full inscripció SOCI/A  / Hoja inscripción SOCIO/A

FITXA SOCIS AMPA 2021-2022-1

     Estimadas familias, ya está disponible la inscripción del curso 2021/2022 para ser socio/socia de nuestra AMPA.
Podéis rellenar el siguiente link directamente desde vuestro teléfono móvil y adjuntar el justificante de pago

Formulari inscripció SOCI/A  / Formulario inscripción SOCIO/A

https://forms.gle/Zn9oDLJHhw4bRfLg8


     Per presentar la fitxa de soci/a:

     Imprimir la fitxa, omplir-la a bolígraf amb MAJÚSCULES i deixar-la en la bústia de l’AMPA al costat de la còpia del justificant de pagament (imprescindible si en l’ordre de pagament no deixa clar el nom de l’alumne / a o soci / a.)


     És necessari entregar la fitxa de soci signada amb DNI i dades identificatives del soci i el/els alumne/s i marcades les caselles de la política de privacitat ( imprescindible la 1 ), per poder complir amb el nostre objectius de prestació de serveis i atendre el nou reglament Europeu de protecció de dades.

     Para presentar la ficha de socio/a:

     Imprimir la ficha, rellenarla a bolígrafo con MAYÚSCULAS y dejarla en el buzón del AMPA junto a la copia del justificante de pago ( imprescindible si en la orden de pago no deja claro el nombre del alumno/a o socio/a.)

      Es necesario entregar la ficha de socio firmada con DNI y datos identificativos del socio y el/los alumno/s y marcadas las casillas de la política de privacidad ( imprescindible la 1 ) para poder cumplir con nuestro objetivos de prestación de  servicios y atender al nuevo reglamento Europeo de protección de datos.