Baildeport S.L. és una empresa dedicada als serveis educatius, formatius i d’animació i projectes esportius, assentada des de l’any 2004 i que neix com a fruit de l’experiència de gairebé vint anys dedicats a l’ensenyament.
     La nostra gran experiència en el desenvolupament de projectes d’educació no formal i d’intervenció socioeducativa, sorgeix després d’una línia de treball continu, associat a conceptes com sacrifici i superació, vinculat a la gestió d’activitats extraescolars lúdic-esportives i educatives per a col·legis públics, concertats i privats.

i aquests vídeos / y estos vídeos …..
               
     Baildeport S.L. es una empresa dedicada a los servicios educativos, formativos y de animación y proyectos deportivos, asentada desde el año 2004 y que nace como fruto de la experiencia de casi veinte años dedicados a la enseñanza.
      Nuestra gran experiencia en el desarrollo de proyectos de educación no formal y de intervención socioeducativa, surge tras una línea de trabajo continuo, asociado a conceptos como sacrificio y superación, vinculado a la gestión de actividades extraescolares lúdico-deportivas y educativas para colegios públicos, concertados y privados.