Les persones interessades en l’activitat gratuïta hauran d’enviar un e-mail al correu de l’AMPA   ampacpmarenostrum@gmail.com per a apuntar-se a l’activitat abans del 27 de maig, indicar nom i cognoms dels i les alumnes , classe ( 2n i 3r cicle de primària ) i nom de pare/mare/tutor . La selecció serà per ordre rigorós d’entrada dels e-mail fins a completar les 30 places màximes que ofereix l’Ajuntament.

Actividad extraescolar Al Salir de Clase curso 2019-2020

 

      Los interesados en la actividad gratuita deberán enviar un e-mail al correo de la AMPA   ampacpmarenostrum@gmail.com   para apuntarse a la actividad antes del 27 de mayo, indicar nombre y apellidos de los alumnos , clase ( 2º y 3º ciclo de primaria ) y nombre de padre/madre/tutor . La selección será por orden riguroso de entrada de los e-mail hasta completar las 30 plazas máximas que oferta el Ayuntamiento.