Estimades famílies, ja està disponible l’ESCOLA DE NADAL del MARE NOSTRUM.
     Vos presentem la programació proposta per DOCENDO i la fulla d’inscripció.
Ens la podeu enviar abans del dia 15 de desembre:
✅Per correu electrònic a l’adreça de l’AMPA.
✅Dipositant-la en el bústia. Disponible full d’inscripció a consergeria
✅Gestionant-la directament amb Docendo.   www.docendo.es/alta
IMPORTANT!  NOMÉS S’ACCEPTARAN BAIXES O ANUL·LACIONS FINS AL 20 DE DESEMBRE 
   Esperem que siga del vostre interés!   Qualsevol idea o suggeriment serà ben rebut.

   Full d’inscripció / Hoja de inscripción —->   

  PROYECTO NAVIDAD 

     Descripció / Descripción —>   

     Queridas familias, ya está disponible la ESCUELA DE NAVIDAD en el MARE NOSTRUM.
     Os presentamos la programación propuesta por DOCENDO y la hoja de inscripción.
Nos la podéis enviar antes del día 15 de diciembre:
✅Por correo electrónico a la dirección de la AMPA  
✅Depositándola en el buzón de la AMPA. Disponible hoja de incripción en conserjería
✅Gestionándola directamente con Docendo.   www.docendo.es/alta
IMPORTANTE ! SOLO SE ACEPTARÁN BAJAS O ANULACIONES HASTA EL 20 DE DICIEMBRE
    ¡Esperamos que sea de vuestro interés! Cualquier idea o sugerencia será bien