Ja està disponible el catàleg 📚 de totes les activitats extraescolars i les fulles 📋 d’inscripció.
Podeu arreplegar-les tant al hall del col. le 🏫 com en la web 💻 de l’AMPA en l’apartat “EXTRAESCOLARS”.
     Esperem que vos agraden les noves activitats.❗❗
 
     Ya está disponible el catálogo📚 de todas las actividades extraescolares y de las hojas📋 de inscripción.
Podéis recogerlas tanto en el hall del colegio 🏫como en la web 💻del AMPA en el apartado “EXTRAESCOLARES”.
     Esperemos que os gusten las nuevas actividades.❗❗