Benvolgudes famílies, ens posem novament en contacte, a través de la present circular, per a oferir-vos l’oportunitat de participar en el curs “Internet Segur”, una proposta original i creativa per a formar als joves cap a un ús responsable d’internet.
S’emprarà un format participatiu, on pares i fills seran els autèntics protagonistes del seu propi aprenentatge, ja que aquest curs està dirigit cap a tots dos.
El desenvolupament del mateix serà entre els mesos de maig i juny, a partir de les 16:30 hores a les instal·lacions del Centre. Cal destacar que és totalment gratuït i tots els materials del mateix seran facilitats per part de la direcció del curs.
El format es compon de cinc sessions amb una durada entre 60-90 minuts per sessió, estant dirigit a xiquets/es entre 8-12 anys. El curs finalitzarà amb la demostració de l’aplicació SmartPRIVIAL, una eina eficaç per a protegir als nostres fills/es dotant-los de major seguretat i privacitat en les diferents Xarxes Socials.
Des de l’AMPA us animem a tots/totes a participar en aquesta experiència, que considerem pot servir-nos de molta utilitat. Per a inscriure- vos heu d’enviar un mail al correu de l’AMPA: ampaceipmarenostrum@gmail.com,  indicant el vostre nom i cognoms i el nom del vostre fill/a.  S’atendran les sol·licituds per rigorós ordre d’entrada fins a completar les places existents.
En relació a les sol·licituds presentades, es recorda que tindran preferència aquelles famílies que siguen sòcies de l’AMPA CEIP MARE NOSTRUM en cas que pel volum de preinscripcions presentades la demanda de les mateixes supere el nombre de places oferides.
     Sense un altre particular, aprofitem l’ocasió per a enviar-vos una afectuosa salutació.
Guia del curs / Guia del curso
   Estimadas familias, nos ponemos nuevamente en contacto, a través de la presente circular, para ofreceros la oportunidad de participar en el curso “Internet Seguro”, una propuesta original y creativa para formar a los jóvenes hacia un uso responsable de internet.
     A través de un formato participativo, donde padres e hijos serán los auténticos protagonistas de su propio aprendizaje, ya que dicho curso está dirigido hacia ambos.
     El desarrollo del mismo será entre los meses de mayo y junio, a partir de las 16:30 horas en las instalaciones del Centro, cabe destacar que es totalmente gratuito y todos los materiales del mismo son facilitados por parte de la dirección del curso.
     El formato se compone de cinco sesiones con una duración entre 60-90 minutos por sesión, estando dirigido a niñ@s entre 8-12 años. Finalizando con la demostración de la aplicación SmartPRIVIAL, una herramienta eficaz para proteger a nuestros hij@s dotándoles de mayor seguridad y privacidad en las distintas Redes Sociales.
     Desde el AMPA os animamos a tod@s a que participéis en esta experiencia, que consideramos puede servirnos de mucha utilidad. Para inscribiros basta con enviar un mail al correo del AMPA:  ampaceipmarenostrum@gmail.com indicando vuestro nombre y apellidos y el nombre de vuestr@ hij@. Se atenderán las solicitudes por riguroso orden de entrada hasta completar las plazas existentes.
     En relación a las solicitudes presentadas, se recuerda que tendrán preferencia aquellas familias que sean soci@s del AMPA CEIP MARE NOSTRUM, en el caso de que por el volumen de pre-inscripciones presentadas la demanda de las mismas supere a las plazas ofertadas.
     Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviaros un afectuoso saludo.

                                                      JUNTA DIRECTIVA
                                             AMPA CEIP MARE NOSTRUM

Pots utilitzar aquest formulari d’inscripció / Puedes utilizar este formulario de inscripción: