El pròxim dimecres 7 de març de 2018 a les 17.30 hores, se celebrarà sessió extraordinària de la Assemblea General amb el següent punt de l’ ordre del dia:
     Informació del projecte lingüístic del Centre, i en el seu cas, indicació del sentit del vot del representant de l’ AMPA en el Consell Escolar al mateix.
Hi haurà servici de «guarderia.
 
Si vols veure la llei /   Si quieres ver la ley
       El próximo miércoles 7 de marzo de 2018 a las 17.30 horas, se celebrará sesión extraordinaria de la Asamblea General con el siguiente punto del orden del día: 
     Información del proyecto lingüístico del Centro, y en su caso, indicación del sentido del voto del representante de la AMPA en el Consejo Escolar al mismo.
     Habrá servicio de guardería.