Us passem informació sobre la extraescolar de tècniques d’estudi que s’imparteix al centre. Amb possibilitat d’obrir nous grups segons inscrits.
      Os pasamos información sobre la extraescolar de tecnicas de estudio que se imparte en el centro. Con posibilidad de abrir nuevos grupos según inscritos.

Més informació a — >>>  Mas información en …. >>>