Per mitjà del present se li remet convocatòria per a la pròxima
Assemblea General de l’AMPA CEIP MARE NOSTRUM que tindrà lloc el
pròxim dia 6 de novembre de 2017 a les 17.30 hores amb el següent orde del
dia:
1.- Aprovació de l’acta anterior
2.- Aprovació dels comptes de l’exercici del curs escolar 2016/2017
3.- Aprovació del pressupost general del curs escolar 2017/2018
4.- Aprovació Programació General Activitats curs escolar 2017/2018
5.- Informació sobre Eleccions al Consell Escolar
6.- Precs i preguntes

Es posarà a disposició dels pares un servici de guarderia durant la duració de l’assemblea
T’esperem.


Por medio del presente se le remite convocatoria para la
próxima Asamblea General del AMPA CEIP MARE NOSTRUM que tendrá
lugar el próximo día 6 de noviembre de 2017 a las 17.30 horas con el siguiente
orden del día:
1.- Aprobación del acta anterior
2.- Aprobación de la cuentas del ejercicio del curso escolar 2016/2017
3.- Aprobación del presupuesto general del curso escolar 2017/2018
4.- Aprobación Programación General Actividades curso escolar 2017/2018
5.- Información sobre Elecciones al Consejo Escolar
6.- Ruegos y preguntas

Se pondrá a disposición de los padres un servicio de guardería durante la duración de la asamblea.
Te esperamos.