NOTA INFORMATIVA

     S’àmplia una setmana, fins al 22 de juliol el termini per a la reserva de llibres de text en la COOP ABACUS (Centre Comercial Aqua) pel retard produït a causa dels dubtes en la posada en marxa del nou pla lingüístic educatiu.  

     El llistat facilitat per la Direcció del centre és provisional. Segons indicacions d’Abacus NO S’ADMETRAN devolucions dels llibres de text reservats.

Recordar 🤔 ,si eres SOCI@ de l’AMPA i reserves els teus llibres de text abans del 15 de juliol de 2017 a la COOPERATIVA ABACUS (Botiga Centre Comercial AQUA) obtindràs els descomptes següents:

  • 23% en llibres  📚 de text de primària (catalogats com a text d’ensenyança obligatòria) .

  • 5% en llibres  📚 d’infantil i llibres no catalogats com a text d’ensenyança obligatòria

  • Xec regal de 5 euros de descompte  cada 30 euros de compres en papereria, manualitats i joguets a consumir abans del 30 de setembre de 2017.

El descompte s’aplica de forma directa en la compra a cada soci@ prèvia identificació presentat el DNI en caixa.

És important verificar en el moment de la compra que el descompte s’ha aplicat correctament i de forma directa per a evitar reclamacions posteriors.

Es facilitarà a ABACUS llistat amb nom i cognoms dels socis del curs 2016-2017 per a comprovació de la condició de soci@, i en el cas dels nous alumnes de PRIMER D’INFANTIL (3 ANYS) hauran de mostrar en la caixa el full d’inscripció a l’AMPA per al curs 2017/2018 degudament emplenat.

          NOTES:

  • En el cas de primer i segon de primària no podran arreplegar-se els llibres fins que el Col·legi vos proporcione el Xec LLIBRES

NOTA INFORMATIVA

   Se amplia una semana, hasta el 22 de julio el plazo para la reserva de libros de texto en la COOP ABACUS (Centro Comercial Aqua) por el retraso producido a causa de las dudas en la puesta en marcha del nuevo plan lingüístico educativo.

     El listado facilitado por la Dirección del centro es provisional.
Según indicaciones de Abacus NO SE ADMITIRÁN devoluciones de los libros de texto reservados.

Recordad 🤔 ,si eres SOCI@ DEL AMPA y reservas tus libros de texto antes del 15 de julio de 2017 en la COOPERATIVA ABACUS (Tienda Centro Comercial AQUA) obtendrás los siguientes descuentos:

  • 23% en libros  📚de texto de primaria (catalogados como texto de enseñanza obligatoria).

  • 5% en libros 📚 de infantil y libros no catalogados como texto de enseñanza obligatoria

  • Cheque regalo de 5 euros de descuento por cada 30 euros de compras en papelería, manualidades y juguetes a consumir antes del 30 de septiembre de 2017.

El descuento se aplica de forma directa en la compra a cada soci@ previa identificación presentado el DNI en caja.

Es importante verificar en el momento de la compra que el descuento se ha aplicado correctamente y de forma directa para evitar reclamaciones posteriores.

Se facilitará a ABACUS listado con nombre y apellidos de los socios del curso 2016/2017 para comprobación de la condición de soci@, y en el caso de los nuevos alumnos de PRIMERO DE INFANTIL (3 AÑOS) deberán mostrar en la caja la hoja de inscripción al AMPA para el curso 2017/2018 debidamente rellenada.

NOTAS:

  • En el caso de primero y segundo de primaria no podrán recogerse los libros hasta que el Colegio os proporcione el Cheque LIBROS.