Estimades famílies, vos informem de les jornades de portes obertes , exhibicions i festejos amb motiu del fi de curs de les extraescolars.

      Si hagueren mes novetats vos ho comunicaríem a la major brevetat.

      Estimadas familias, os informamos de las jornadas de puertas abiertas , exhibiciones y festejos con motivo del fin de curso de las extraescolares.

       Si hubieran mas novedades os lo comunicaríamos a la mayor brevedad.