Estimades famílies ,

     Amb motiu de la finalització del curs extraescolar 16/17, DOCENDO posa en marxa la seu segona trobada esportiva (al marge de les exhibicions, que continuaran fent-se a finals d’este mes) en el poliesportiu de l’Eliana i ens CONVIDA a tot el col·legi a disfrutar d’esta trobada que es realitzarà el dia 28 de MAIG de 17 a 20h.

FUTBOL I BÀSQUET

     només participaran els equips de cada cole on s’impartisquen estes activitats

PATINATGE , TENIS, MASTERCLASS, ZUMBA, PINTACARES, CANTAJOCS…

     Esta invitat tot el col·legi. TENIS heu de portar raqueta i PATINATGE portar patins

Estimadas familias ,

     Con motivo de la finalización del curso extraescolar 16/17, DOCENDO pone en marcha su segundo encuentro deportivo (al margen de las exhibiciones, que continuarán haciéndose a finales de este mes) en el polideportivo de la Eliana y nos INVITA a todo el colegio a disfrutar de este encuentro que se realizará el día 28 de MAYO de 17 a 20h.

FUTBOL Y BALONCESTO
solo participarán los equipos de cada cole donde se impartan estas actividades

PATINAJE , TENIS, MASTERCLASS, ZUMBA, PINTACARAS, CANTAJUEGO…
Esta invitado todo el colegio. TENIS hay que llevar raqueta y PATINAJE llevar patines