En col·laboració amb el col·legi, publiquem les circulars que l’equip directiu ha repartit a les famílies per a explicar l’aplicació en el nostre centre del decret de plurilingüisme.  Estan classificades segons el curs actual que reben els nostres fills/filles
       Més informació / Más información—>
     En colaboración con el colegio, publicamos las circulares que el equipo directivo ha repartido a las familias para explicar la aplicación en nuestro centro del decreto de plurilingüismo. Están clasificadas según el curso actual que reciben nuestros hijos/hijas