Estimades famílies:

Com ja sabeu, enguany és la renovació de la Junta Directiva de l’Ampa, per la qual cosa el proper Dimecres 10 de maig de 2017 es convoca una ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE L’AMPA a les 17:45 en primera convocatòria i 18:15h en segona convocatòria en la sala d’actes del centre escolar. L’orde del dia de l’Assemblea serà el següent:

  1. Presentació de candidatures per a formar NOVA JUNTA DIRECTIVA i VOTACIÓ per a la seua constitució.
  2. Informació sobre el procés de canvi de l’Ampa.
  3. Informació sobre organització i tasques a desenrotllar en l’Ampa.
  4. Precs i preguntes.

Sabem de la importància de l’existència de l’Ampa en el nostre col·legi, sense ella no poden realitzar-se, entre moltes altres coses, representació de pares, conciliació de vida familiar i escolar (extraescolars, matinera, escoles vacacionals, etc.). Per això, volem acompanyar la nova junta durant este període de fi de curs i inici del següent com a procés d’aprenentatge per al canvi.

És summament important que les PERSONES INTERESSADES A PERTÀNYER A LA NOVA JUNTA de l’AMPA acudisquen a esta Assemblea.

 

Estimadas familias:

Como ya sabéis, este año es la renovación de la Junta Directiva de la Ampa, por lo que el próximo Miércoles 10 de mayo de 2017 se convoca una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA AMPA a las 17:45 en primera convocatoria y 18:15h en segunda convocatoria en el salón de actos del centro escolar. El orden del día de la Asamblea será el siguiente:

  1. Presentación de candidaturas para formar NUEVA JUNTA DIRECTIVA y VOTACIÓN para su constitución.
  2. Información sobre el proceso de cambio de la Ampa.
  3. Información sobre organización y tareas a desarrollar en la Ampa.
  4. Ruegos y preguntas.

Sabemos de la importancia de la existencia de la Ampa en nuestro colegio, sin ella no pueden realizarse, entre otras muchas cosas, representación de padres, conciliación de vida familiar y escolar (extraescolares, matinera, escuelas vacacionales, etc.). Por ello, queremos acompañar a la nueva junta durante este período de fin de curso e inicio del siguiente como proceso de aprendizaje para el cambio.

Es sumamente importante que las PERSONAS INTERESADAS EN PERTENECER A LA NUEVA JUNTA de la AMPA acudan a esta Asamblea.

 

 

Nota: Hi haurà un servici de «guardería» a disposició d’aquells pares que acudisquen amb els seus fills. Serà imprescindible confirmar assistència omplint el dors d’este full que es depositarà en la bústia de l’AMPA abans del dia 8 de maig. PER MOTIUS D’ORGANITZACIÓ NO ES QUEDARÀ CAP XIQUET QUE NO HAJA OMPLIT I ENTREGAT EL FULL EN LA BÚSTIA DE L’AMPA

Nota: Habrá un servicio de “guardería” a disposición de aquellos padres que acudan con sus hijos. Será imprescindible confirmar asistencia rellenando el dorso de esta hoja que se depositará en el buzón de la AMPA antes del día 8 de mayo. POR MOTIVOS DE ORGANIZACION NO SE QUEDARÁ NINGÚN NIÑO QUE NO HAYA RELLENADO Y ENTREGADO LA HOJA EN EL BUZON DE LA AMPA.