Hem actualitzat el mural   /   Hemos actualizado el mural

 

 

 

          Hui , dia 21 de març és el dia mundial de la síndrome de down i gràcies a la iniciativa de la mamà d’un alumne, les famílies, l’AMPA i el cole, en especial el professorat d’infantil, han volgut col·laborar i donar veu a les persones amb diversitat funcional que presenten un cromosoma X extra i que formen part de les nostres vides i comunitat educativa, aprofitant este dia per a fomentar i lluitar per la inclusió social, educativa i laboral de les persones amb diversitat funcional

¡La diversitat suma!

 

Hoy,  día 21 de marzo es el día mundial del sindrome de down y gracias a la iniciativa de la mamá de un alumno, las familias, el AMPA y el cole, en especial el profesorado de infantil, han querido colaborar y dar voz a las personas con diversidad funcional que presentan un cromosoma X extra y que forman parte de nuestras vidas y comunidad educativa, aprovechando este día para fomentar y luchar por la inclusión social, educativa y laboral de las personas con diversidad funcional

¡La diversidad suma!