Es convoca ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA el dia 8 de març a les 16:30h en primera convocatòria i a les 16:45h en segona convocatòria per a tractar els temes següents:

1.- Informació general sobre el DECRET DE PLURILINGÜISME i com afecta el nostre centre escolar, i informació aportada pel Centre al passat Consell Escolar.

2.- Proposta de Nivell educatiu del Centre i proposta de l’AMPA.

3.- Votacions.

4.- Proposta de Nova Junta de l’AMPA per al curs 2017-2019.

5.- Precs i preguntes.

L’assemblea comptarà amb SERVICI DE GUARDERIA MENTRES DURE L’ASSEMBLEA. Qui vullga utilitzar este servici ha d’entregar el paper adjunt (que s’entregarà a l’alumne/a) OBLIGATÒRIAMENT a l’AMPA ABANS del dia 6 de març a les 16.30h.

icono pdf
DECRETO 92017de27deEnero-del Consell-modelo lingüístico educativo valenciano 
word
Sol-icitud Guarderia

 

 

 

 

 

 

 

Se convoca ASAMBLEA EXTRAORDINARIA  el día 8 de marzo a las 16:30h en primera convocatoria y a las 16:45h en segunda convocatoria para tratar los siguientes temas:

1.- Información general sobre el DECRETO DE PLURILINGÜISMO y como afecta a nuestro centro escolar, e información aportada por el Centro en el pasado Consejo Escolar.

2.- Propuesta de Nivel educativo del Centro y propuesta de la AMPA.

3.- Votaciones.

4.- Propuesta de Nueva Junta de la AMPA para el curso 2017-2019.

5.- Ruegos y preguntas.

La asamblea contará con SERVICIO DE GUARDERÍA MIENTRAS DURE LA ASAMBLEA. Quien quiera usar este servicio debe entregar el papel adjunto (que se entregará al alumno/a) OBLIGATORIAMENTE a la AMPA ANTES del día 6 de marzo a las 16.30h.