Benvolgudes families  /  Queridas familias

La temàtica enguany per a la Falla del col.legi es “El meravellós mon dels Contes”, volem reflectir en ella la diversitat de títols, personatges, históries i relats que emboliquen este fantànstic gènere aon els nostres xiquets poden desenvolupar tota la seua imaginació i creativitat.

La grandària del ninot es lliure, només limitem l’altura a 1 metre aproximadament. Hi haurà un ninot indultat que votareu els pares i els profesors i que es mantindrà exposat en l’entrada del col.legi durant tot el mes de Març.

El lliurament dels ninots serà en el despatx de l’Ampa, tots els díes de 9 a 10h, des del Dilluns 6 de Març fins al Dilluns 13 de Març.

Degut a motius de seguretat, la Falla no es cremarà, per tant, una vegada finalitze l’acte el día 14, els xiquets hauràn de recollir el seu ninot.

Esperem els vostres ninots!!

falla-infantil-2014-ninot-valencia-ano-dual-espana-japon

La temática este año para la Falla del cole es “El maravilloso mundo de los Cuentos”, queremos reflejar en ella la diversidad de titulos, personajes, historias y relatos que envuelven este fantástico género donde nuestros niños pueden desarrollar toda su imaginación y creatividad.

El tamaño del ninot es libre, aunque limitaremos la altura a 1 metro aproximadamente. Habrá un ninot indultat que votaréis los papas y los profesores y que se mantendrá expuesto en la entrada del colegio durante todo el mes de Marzo.

La entrega de los ninots será en el despacho del Ampa, todos los dias de 9 a 10h, desde el Lunes 6 de Marzo al Lunes 13 de Marzo.

Debido a temas de seguridad, la Falla no se quemará, por lo tanto, una vez finalizado el acto el dia 14, los niños deberán recoger su ninot.

Esperamos vuestros ninots!