CURS GRATUÏT de l’Ajuntament de València.

Impartit per Juana Ortega García, Educadora Social i Tècnic d’Educació Infantil.

Té lloc entre el 16 de gener i el 8 de maig de 2017, els dilluns cada dos setmanes a les 15:00h. En ell es tracten temes com “L’autoestima”, “Normes i límits”, “La comunicació eficaç i la gestió d’emocions”. Inclou quatre sessions de joc amb els nostres fills i filles a les 17:30h amb el desenrotllament de dinàmiques i jocs educatius que fomenten habilitats.

És molt important la vostra participació perquè es continue realitzant el taller.

En els documents adjunts teniu el calendari i explicació de les sessions i uns llibres recomanats. Pròxima sessió el 27 de febrer. Animeu-vos!!!

Una salutació.


més informació  |  más información —->


CURSO GRATUITO del Ayto. de València.

Impartido por Juana Ortega García, Educadora Social y Técnico de Educación Infantil.

Tiene lugar entre el 16 de enero y el 8 de mayo de 2017, los lunes cada dos semanas a las 15:00h. En él se tratan temas como “La autoestima”, “Normas y límites”, “La comunicación eficaz y la gestión de emociones”. Incluye cuatro sesiones de juego con nuestros hijos e hijas a las 17:30h con el desarrollo de dinámicas y juegos educativos que fomentan habilidades.

Es muy importante vuestra participación para que se siga realizando el taller.

En los documentos adjuntos tenéis el calendario y explicación de las sesiones y unos libros recomendados.

Próxima sesión el 27 de febrero. Animaos!!!

Un saludo.