L’empresa encarregada de l’activitat i l’AMPA, per l’interés mostrat per alguns pares, hem pensat  POTENCIAR i ampliar l’extraescolar de TÈCNIQUES D’ESTUDI amb una altra de REFORÇ ESCOLAR o Repàs , per a ajudar els alumnes en les tasques del dia a dia, resoldre dubtes , fer esquemes, resums , establir mecàniques de treball … utilitzant com a base el temari o els deures. Plantejarem que siga, en un principi , també al migdia.
Per a qualsevol dubte o consulta estem a la vostra disposició en els canals habituals .
Gràcies

inscripcion-tecnicas-refuerzo

Full d’inscripció
Hoja de inscripción

 

La empresa encargada de la actividad y el AMPA, por el interés mostrado por algunos padres,  hemos pensado POTENCIAR y ampliar la extraescolar de TECNICAS DE ESTUDIO con otra de REFUERZO ESCOLAR ó Repaso , para ayudar a los alumnos en las tareas del día a día, resolver dudas , hacer esquemas, resúmenes , establecer mecánicas de trabajo ..utilizando como base el temario o los deberes. Plantearemos que sea, en un principio , también al mediodía.
Para cualquier duda o consulta estamos a vuestra disposición en los canales habituales . Gracias