S’ha publicat el Decret que regula la incorporació del plurilingüisme per als col·legis i instituts de la Comunitat Valenciana, de compliment obligatori a partir del pròxim curs. Adjuntem el Decret perquè el pugueu llegir i ens feu arribar els dubtes que puguen aparéixer, de manera que puguem gestionar-les i si és necessari concertar una reunió amb FAPA o els organismes oportuns per a la resolució dels dubtes. No obstant això, des del col·legi es convocarà una reunió per a informar d’este assumpte.

Decret 9/2017 de 27 de gener
Decret 9/2017 de 27 de gener

Se ha publicado el Decreto que regula la incorporación del plurilingüismo para los colegios e institutos de la Comunidad Valenciana, de obligado cumplimiento a partir del curso que viene. Adjuntamos el Decreto para que lo podáis leer y nos hagáis llegar las dudas que puedan aparecer, de manera que podamos gestionarlas y si es necesario concertar una reunión con FAPA o los organismos oportunos para la resolución de dichas dudas. No obstante, desde el colegio se convocará una reunión para informar de este asunto.